Uncategorized


방금 뜬 하이브에게 불법 감사당한 뉴진스 스타일리스트 팀장 인터뷰 ㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공권력도 아니고 회사에서 어떻게 이러냐…ㄷㄷㄷ